Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait "www.O Baskı.net" web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri(ilgili sayfaya bakınız) Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
MADDE 2 - SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından alışverişin yapıldığı tarihinde imzalanarak kabul edilmiş sayılacaktır.
MADDE 3 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının talep etmiş olduğu adreste ve alışveriş sırasında teslimat bilgilerinde belirtmiş olduğu isme teslim edilecektir.
MADDE 4 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları satıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, Alıcının siparişinin ödemesinin alınmasına müteakiben; satmış olduğu ürünler için farklı bir tedarik süresi belirtilmemiş ise(Ön sipariş olan ürünler, siparişe özel üretilen ürünler vb.) en geç 3 iş günü içerisinde kargoya vermekle yükümlüdür. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süresi mesafeye bağlı olarak 1 ila 3 gün içerisinde değişmektedir. Satıcı, Siparişlerin ürün/ürünlerin tedarik süresinin uzaması yada tedarik edilememesi durumunda alıcıya tedarik zamanı konusunda bilgi verecektir. Alıcı, Tedariğinde problem çıkan ürünlerde; ödemenin iade edilmesi isteyebilir yada ürünün tedarik edilmesi için bekleyebilir.Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 5 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
MADDE 6 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 20 (yirmi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder.
MADDE 7 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli "www.O Baskı.net" adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 8 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:
Mal/hizmetin peşin fiyatı "www.O Baskı.net" adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde mevcuttur.
MADDE 9 - ÖDEME PLANI:
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.Yabancı Kredi Kartlarıyla yapılan alışverişlerde, kur dönüşümlerinde tutar farklılıkları oluşabilir.
MADDE 10 - CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve "www.O Baskı.net" web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 (yedi) günlük süre içinde mal ve hizmet satın alınır ve bunu takiben 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir.Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli, Satıcının ürünü göndermiş olduğu Kargo Firmasıyla olmak şartıyla, satıcı tarafından karşılanır.(kitap ve basılı ürünlerde kişiye özel baskı olduğundan kargo iadelerinde kargo iade ücretini alıcı karşılar)
MADDE 11 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Kişiye özel basım yapılıp gönderilen TYT/AYT kategorisindeki tüm ürünler ve Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, kampanyalı ürünler , indirimli ürünler , fırsat ürünleriyle beraber hızlı bozulma ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri ve her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 13 - FAİZ:
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
MADDE 14 - YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.